htkk 3.3.4 tong cuc thue

HTKK 3.3.4 – Phần mềm HTKK 3.3.4

HTKK 3.3.4 mới nhất, Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch – HTKK3.3.4 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí.

Download HTKK 3.3.4 | HTKK3.3.4

(Ngày phát hành: 11/09/2015 – Cập nhật đến ngày 11/09/2015)

iTaxViewer 1.1.0 | iTaxViewer1.1.0

Đọc tiếp

HTKK 3.3.3 | Phần mềm HTKK3.3.3

HTKK 3.3.3

HTKK 3.3.3

Ngày 18/08/2015, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3, Khai thuế qua mạng – iHTKK 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – QTTNCN 3.2.3 đáp ứng yêu cầu cập nhật danh mục địa bàn hành chính đồng thời bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ kê khai tờ khai thuế TNDN, thuế môn bài, phí, lệ phí.

Download HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3

(Ngày phát hành: 18/08/2015 – Cập nhật đến ngày 18/08/2015)

HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3

HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3

HTKK 3.3.3 | HTKK3.3.3

iTaxViewer 1.1.0 | iTaxViewer1.1.0

Đọc tiếp

Phần mềm HTKK 3.3.0 tổng cục thuế

HTKK 3.3.0

HTKK 3.3.0

HTKK 3.3.0 – HTKK3.3.0 Download. Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0 , Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014  và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế  TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đọc tiếp

Phần mềm HTKK 3.2.5

HTKK 3.2.5

phần mềm HTKK 3.2.5

HTKK 3.2.5 – HTKK3.2.5 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:

HTKK 3.2.5 DOWNLOAD

Link Mediafire dự phòng: Phần mềm HTKK 3.2.5 ngày 08/10/2014

Đọc tiếp

HTKK 3.2.4 tổng cục thuế mới nhất

htkk 3.2.4

htkk 3.2.4

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4 với nội dung cụ thể như sau:

HTKK 3.2.4 – HTKK3.2.4

Đọc tiếp

Phần mềm HTKK 3.2.3 Tổng cục thuế

HTKK 3.2.4 – HTKK3.2.4

HTKK 3.2.3 | HTKK3.2.3 | HTKK 3.2.3 tổng cục thuế | HTKK 3.2.3 mới nhất | HTKK 3.2.3 DownloadTổng cục thuế thông báo Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012.

Download HTKK 3.2.3
Link dự phòng: HTKK 3.2.3

Đọc tiếp

HTKK 3.2.2 tổng cục thuế – HTKK3.2.2

htkk 3.2.2

HTKK 3.2.3 ngày 17/04/2014

 Download HTKK 3.2.2  – Tải HTKK 3.2.2

Đọc tiếp