PR & Marketing hiện đại – Được tài trợ 50% kinh phí

PR & Marketing hiện đại - Được tài trợ 50% kinh phí

PR & Marketing hiện đại - Được tài trợ 50% kinh phí

(Chương trình được hỗ trợ 50% kinh phí từ ngân sách nhà nước)

♦ Khai giảng : Ngày 19 / 03 / 2012

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang làm phòng tiếp thị, trưởng bộ phận marketing,thương hiệu, nhãn hiệu, những người đang mong muốn được trang bị những kiến thức vã kỹ năng về marketing và quản trị marketing.
Đọc tiếp