Nghiệp vụ Thuế – Kế toán Thuế 2012

   Tài liệu giúp bạn tra cứu nhanh nhất những Văn bản Pháp luật về ngành thuế còn hiệu lực về các sắc thuế như: GTGT, TNDN, TNCN, thuế XNK…. Tài liệu được cập nhật hàng tháng.

EBOOK – NGHIỆP VỤ THUẾ 2012

phan mem ke toan | phần mềm kế toán

Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế) Phiên bản: 2012-01 ngày 01/01/2012

Đọc tiếp

Một số nội dung mới hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 – TNCN

Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại các Thông tư: số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009; số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010; số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011. Tuy nhiên, do trong năm 2011 có một số thay đổi trong chính sách miễn, giảm thuế TNCN. Vì vậy, để đảm bảo quyết toán thuế TNCN năm 2011 thực hiện được thống nhất giữa các địa phương, tổ chức và người nộp thuế; ngày 17/01/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 230/TCT-TNCN hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về việc quyết toán thuế TNCN năm 2011 như sau:

          I. Về đối tượng phải kê khai quyết toán thuế TNCN bao gồm:

Đọc tiếp

Tổng quát cách tính thuế TNCN năm 2011

 

https://phanmemketoanhay.wordpress.com/2011/09/27/tong-quat-cach…-tncn-nam-2011/

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THEO QUYẾT ĐỊNH MỚI NHẤT
Theo quy định tại Luật Thuế TNCN, thuế bậc 1 nghĩa là mức thu nhập tính thuế sau khi đã trừ tất cả các khoản được miễn giảm chỉ còn từ 0 đến dưới 5 triệu đồng, cá nhân phải nộp mức thuế suất 5%. Đọc tiếp